Beneluxparlement Paleis der Natie
B 1008 BRUSSEL
Tel. (02) 549.85.52
Fax (02) 549.85.20
benelux.parlement@skynet.be
 
>>> Home >>> leden >>> 3 politieke fracties
 
3 politieke fracties

De leden van het Beneluxparlement afkomstig uit de onderscheiden nationale assemblees verenigen zich in supranationale politieke fracties.

Om een erkende fractie te kunnen vormen dient de fractie ten minste vijf leden te tellen en dus samengesteld zijn uit leden van minstens twee nationale afvaardigingen.

Christelijke fractie

Deze politieke fractie bestaat uit volgende partijen:

 • CD&V / Christen-democratisch en Vlaams
 • cdH / centre démocrate Humaniste
 • N-VA / Nieuw-Vlaamse Alliantie
 • CDA / Christen-Democratisch Appel
 • CU / ChristenUnie
 • CSV / Parti chrétien social

De voorzitter van de christelijke fractie is de heer Jef Van den Bergh.


Socialistische fractie

Deze politieke fractie bestaat uit volgende partijen:

 • PS / Parti socialiste
 • sp.a / Socialistische Partij. Anders
 • GROEN! / Vlaamse groene partij
 • ECOLO / Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales
 • PvdA / Partij van de Arbeid
 • GRENG / Les Verts
 • Déi Lénk / "La Gauche"
 • LSAP / Parti ouvrier socialiste luxembourgeois
 • SP / Nederlandse socialistische partij

De voorzitter van de socialistische fractie is de heer Daniel Senesael.


Liberale fractie

Deze politieke fractie bestaat uit volgende partijen:

 • Open Vld / Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • MR / Mouvement Réformateur
 • VVD / Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
 • DP / Parti démocratique

De voorzitter van de liberale fractie is de heer Philippe Collard (uittredend).